Εγκαταστάσεις

Εργοστάσιο Grerom – Ρουμανία

Κατάστημα Λάρισας

Νέο Κατάστημα στο Βόλο – Παγασών 105Β – Τηλ. 24211 – 81047

Υποκατάστημα Βελεστίνο

Αποθήκες Βρύσια Φαρσάλων