Όροι & Προυποθέσεις

Ισχύοντες όροι

Το http://www.silwood.gr/shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , εφεξής αναφερομένη με τον διακριτικό τίτλο “ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ”, που εδρεύει στην οδό Δήμητρας & Ερ. Σταυρού 2, Λάρισα, στην Ελλάδα, με ΑΦΜ: 998616282 / Δ.Ο.Υ Β’ Λάρισας.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της SILWOOD, που βρίσκεται στην διεύθυνση http://www.silwood.gr/shop

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Η SILWOOD  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η SILWOOD αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί.

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του http://www.silwood.gr/shop διέπονται και προστατεύονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Λάρισας. Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος η νομή και η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην πωλήτρια εταιρία.

Περιορισμός ευθύνης

Η SILWOOD εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας προϊόντων τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της SILWOOD δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η SILWOOD ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της SILWOOD με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου που περιέχονται ανήκουν στη SILWOOD ή σε τρίτα πρόσωπα και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της SILWOOD μέσω τις ιστοσελίδας της http://www.silwood.gr/shop αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα της για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτου προσώπου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα της SILWOOD είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) με σκοπό την νομιμοποίηση της εγγραφής και της χρήσης, διεκπεραίωση των παραγγελιών και έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών, ή την παροχή υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www. τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν: τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).
Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της SILWOOD που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από άλλα πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση. Κάθε δυνατό μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν μεταφέρονται, γνωστοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σε κανέναν. Αν πιστεύεται ότι ο κωδικός σας έχει μαθευτεί μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.
Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο παρακάτω σύνδεσμο http://www.silwood.gr/shop

Χρήση cookies

Η ιστοσελίδα της SILWOOD  http://www.silwood.gr/shop  χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ή του χρήστη σε όλες ή ορισμένες σελίδες στο δικτυότοπο της. Tα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση και ασφαλή πρόσβαση του επισκέπτη ή του χρήστη με σκοπό τη χρησιμοποίηση ορισμένων υπηρεσιών του δικτυότοπου, και επεξεργάζονται από την SILWOOD αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών και αγορών, για στατιστικούς λόγους και λόγους marketing. Γνωρίζοντας ότι η ασφάλεια των συναλλαγών και προσωπικών σας στοιχείων είναι υψίστης σημασίας, είναι προϋπόθεση να έχετε τα cookies ενεργοποιημένα για να πραγματοποιήσετε τις ηλεκτρονικές σας αγορές.