ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ

⋅ Ενα γήπεδο αντισφαίρισης δεν θα πρέπει να κατασκευάζεται σε οικόπεδο με κλίση μεγαλύτερη του 20%. Οι ελάχιστες διαστάσεις των γηπέδων καθορίζονται από το είδος του παιχνιδιού, για το οποίο προορίζονται (μονό ή διπλό). Το ελάχιστο μήκος της επιφάνειας παιχνιδιού είναι 23,77m και πλάτος 8,23m για το μόνο παιχνίδι και 10,97m για το διπλό.

⋅ Σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία αντισφαίρισης, για τους διεθνείς αγώνες οι ελάχιστες διαστάσεις ενός γηπέδου είναι 36,58m x 18,29m.

⋅ Είναι βέβαια επιθυμητό οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου να είναι κατά το δυνατόν μεγαλύτερες, ειδικά για γήπεδα που προορίζονται για διεθνείς αγώνες. Εντούτοις, για γήπεδα στα οποία φιλοξενούνται αγώνες σε εθνικό επίπεδο, οι διαστάσεις του γηπέδου αρκεί να είναι 36m x18m.

⋅ Οι διαστάσεις των γηπέδων μίνιτένις κυμαίνονται από 4 έως 6 m x 11 έως 13 m για την περιοχή άθλησης και 9m x 18m για τη συνολικά απαιτούμενη επιφάνεια.

image