Γήπεδα Μπάσκετ

Γήπεδα που κατασκευάστηκαν το 2021

Γήπεδα που κατασκευάστηκαν το 2020

Γήπεδα που κατασκευάστηκαν το 2019


Γήπεδα που κατασκευάστηκαν το 2018

 

Γήπεδα 2018


Γήπεδα που κατασκευάστηκαν το 2017

Γήπεδα 2017


Γήπεδα που κατασκευάστηκαν το 2016|2015

Γήπεδα 2016


 

ΞΥΛΙΝΟ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ  ΓΗΠΕΔΟΥ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  Γ.Γ.Α.
ΟΡΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΗ 
Το ΞΥΛΙΝΟ ΜΟΝΙΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ είναι δάπεδο αγωνιστικών χώρων η χώρων προπόνησης Κλειστών Γυμναστήριων για αθλήματα που οι ειδικοί Κανονισμοί καθενός πολλές φορές απαιτουν,η άλλοι λόγοι χρήσης η λειτουργιάς υπαγορεύουν την επιλογή του.
Πρόκειται για σύστημα κατασκευής (με κύριο υλικό το ξύλο) που για να εξασφαλίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηρίστηκα συμπεριφοράς για την οποία  προορίζεται αποτελείται εν γένει από δυο διακεκριμένες στρώσεις – υποσυστήματα.
· Το υποσύστημα «υπόβαση»
· Το υποσύστημα «τελική επίστρωση»
Το υποσύστημα «υποβαση» είναι αυτό που εξασφαλίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηρίστηκα ελαστικότητας, αναπήδησης μπάλας, αντοχές κ.λ.π. που ένα αθλητικό δάπεδο πρέπει να διαθέτει, σε συνδυασμό βέβαια με την επιλογή του υποσυστήματος «τελική επίστρωση» το όποιο πέραν της συμμετοχής του στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης κατασκευής – εικόνας του ξύλινου αθλητικού δαπέδου (στο βαθμό που τα υλικά το επιτρέπουν) καθορίζει τελικά την αισθητική αλλά οπωσδήποτε και τη χρήση (καθαρά αθλητική, πολλαπλή) του αθλητικού αυτού δαπέδου.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι παράγοντες θερμοκρασίας η υγρασίας που πάντα λαμβάνονται υπόψη στις κατασκευές στην περίπτωση επιλογής της κατασκευαστικής λύσης που προτείνεται στο παρόν θα πρέπει να έχουν πολλαπλάσια βαρύτητα με την δεδομένη εκ των πρότερων ιδιαίτερη συμπεριφορά – ευπάθεια του ξύλου σαν υλικό στις ιδιαιτέρες συνθήκες των παραγόντων αυτών.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κατωτερο περιγράφεται ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής υπόβασης – τελικής επίστρωσης των μόνιμων ξύλινων αθλητικών δαπέδων που η Γ.Γ.  έχει επιλέξει για τα σχετικά έργα που εκτελεί. Συμφώνα λοιπόν με τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α. τα αποδεκτά ξύλινα μόνιμα αθλητικά δάπεδα διακρίνονται σε δυο Κατηγορίες – Ενότητες την Ενότητα Α και την Ενότητα Β.
 ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ 
(Ενότητα  Α) (συμφώνα με τις απατήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο κατωτερω)      
3.1  Υποβαση
3.1.1. Ειδικές εργασίες – τοποθέτηση βάσεων στήριξης αθλητικού εξοπλισμού.
Πριν εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία ,  στον χώρο που θα κατασκευαστεί το μόνιμο ξύλινο αθλητικό δάπεδο, θα γίνει η προεργασία για την μετέπειτα τοποθέτηση των βάσεων στερέωσης του προβλεπόμενου αθλ. εξοπλισμού.
3.1.2. Το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας σε όλη την ξυλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου , δηλαδή τόσο στα παρκέτα όσο και στην ξυλεία υποβασης του (τακάκια, τάβλες) αλλά και στα σοβατεπιά , δεν θα είναι μικρότερο του 6% και μεγαλύτερο του 10% .(DIN 280/5 ΜΑΡΤΙΟΣ 1986) Εν συνεχεία, περιγράφονται με τη σειρά τους αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που έχει σχέση με την κατασκευή του μονίμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου και συγκεκριμένα πριν τοποθετηθούν τα τακάκια , θα ληφθεί πρόνοια ώστε να τοποθετηθούν έτσι ώστε το τελειωμένο δάπεδο να απέχει από οποιοδήποτε σταθερό σημείο όπως π.χ. τοιχοποιίες , στοιχειά σκυροδέματος κλπ απόσταση τουλάχιστον 3 εκατοστών μέχρι 7 εκατοστά, προκειμένου να υπάρξει χώρος για την εκτόνωση του δαπέδου στην περίπτωση συστολοδιαστολων.
3.1.3. Πάνω στην προστατευόμενη επιφάνεια του δαπέδου από σκυρόδεμα του γυμναστηρίου θα τοποθετηθούν τακάκια από τάβλες λευκής ξυλείας (ερυθρελατη) πάχους 2,0 εκ. και διαστάσεων 10×10 εκ. σε κανναβο 0,50×0,50 μ. σε όλη την επιφανειακά τα τακάκια δεν καρφώνονται στο δάπεδο αλλά εδράζονται πάνω σε αυτό. Κάτω από τα τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν ομοαξονικά , κομμάτια από ασφαλτοπανο πάχους 2 χιλ. ένα τουλάχιστον η περισσότερα εφόσον απαιτηθεί με τα οποία θα καλυφτούν και οι υψομετρικές διαφορές που είναι πιθανό να υπάρχουν στην επιφάνεια εδρασης του ξύλινου δαπέδου διαστάσεων 20×20 εκ.
3.1.4. Επάνω στα τακάκια και κάθετα στο μεγάλο άξονα της αίθουσας θα καρφωθούν με 4 καρφιά η κάθε μια (δυο για κάθε τακάκι) τάβλες από λεύκη ξυλεία (ερυθρελατη) μήκους 48 εκ. και πλάτους 10 εκ. και πάχους 2,0 εκ.
3.1.5. Επάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα με τον επάνω  άξονα της αίθουσας και στη μέση των αποστάσεων μεταξύ των δυο τακακιών θα καρφωθούν με δυο καρφιά στο σημείο διασταύρωσης τετραμετρες τάβλες από λεύκη ξυλεία πλάτους 10 εκ. και πάχους 2,0 εκ . Κατά την τοποθέτηση , οι μισές τάβλες θα είναι τετραμετρες και οι μισές δίμετρες ώστε οι ματίσεις να μην πέφτουν όλες στην ιδία στην ιδία ευθεία αλλά σε πεσσοειδη διάταξη (ANGLAIS).
3.1.6. Το πέτσωμα από τάβλες λευκής ξυλείας πλάτους 10 εκ. και πάχους 2,0 εκ. θα καρφωθεί κάθετα στο μεγάλο άξονα της αίθουσας πάνω στην προηγούμενη στρώση με δυο καρφιά σε κάθε διασταύρωση με τρόπο ώστε να αφήνεται μεταξύ τους κενό 5 εκατοστών. Οι τάβλες του πετσώματος θα τοποθετηθούν και αυτές με πεσσοειδη διάταξη (ANGLAIS).
Όλη η πιο πάνω ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή τακάκια και τάβλες θα πρέπει πριν από την τοποθέτηση τους , να έχουν εμποτισθει με κατάλληλο μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό (συντηρητικά ξύλου ) εφοδιασμένα με πιστοποιητικά καταλληλότητας σε ειδικό εργοστάσιο εμποτισμού.  
 3.2.  Τελική επίστρωση – Παρκέτα
3.2.1. Επί της στρώσης της προηγούμενης παραγράφου θα τοποθετηθούν τα παρκέτα παράλληλα προς το μεγάλο άξονα της αίθουσας , με πεσσοειδη διάταξη (ANGLAIS).Όλα τα παρκέτα που θα χρησιμοποιηθούν θα περαστούν και πριν από την τοποθέτηση τους θα περαστούν σε όλες τις επιφάνειες  με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό και στη συνεχεία αφού μείνουν τέσσερεις μέρες τουλάχιστον για να στεγνώσουν θα περαστούν σε όλες τις επιφάνειες τους με αστάρι βερνικιού πολυουρεθανικης βάσης ενός συστατικού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση των παρκέτων , η τοποθέτηση των οποίων θα ξεκινήσει από τον μεγάλο άξονα της αίθουσας προς τις εκατέρωθεν αυτού μεγάλες πλευρές της.
Κάθε ένα στοιχειό παρκέ θα στερεώνεται πάνω στο πέτσωμα με καρφιά Ταυ που έχουν νευρώσεις και μήκος 6 εκ. με πιστολι πεπιεσμένου αέρα 3 τον αριθμό. Για παρκέτο μήκους 500 χιλ. και 5 τον αριθμό για παρκέτο μήκους 1200 χιλ. εναλλάξ με βίδες (δηλαδή μια βίδα ένα καρφί).Το αρσενικό – θηλυκό από τη μια πλευρά του άξονα θα είναι τελείως αντίθετο με το αρσενικό – θηλυκό της άλλης πλευρας.Τα παρκέτα που τοποθετούνται εκατέρωθεν του μεγάλου άξονα της αίθουσας διαθέτουν όμοιες εντορμιες δεξιά και αριστερά του άξονα ώστε να προσαρμόζεται σε αυτές συρταρωτά πηχάκι από κόντρα πλακέ που θα κολληθεί.
5. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΙΔΗ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΛΕΙΑΣ,ΠΑΡΚΕΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΔΡΥΣ ΝΑΤURA
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: (Ψιλό ροζάκι πολλά αροζα,διχρωμο )
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστά :500 ”ΜΗΚΟΣ” x 70 ”ΠΛΑΤΟΣ” x 22 ”ΠΑΧΟΣ”
Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια του ξύλινου μονίμου αθλητικού δαπέδου συμπεριφορά , όλα τα παρκέτα θα πρέπει να έχουν :
Το ίδιο μήκος ακριβώς (ΙΣΟΜΗΚΗ).
Τοποθετούνται με πεσσοειδη διάταξη (ANGLAIS).
Διαθέτουν εντορμια (λούκι) και προεξοχή (γλωσσά) σε όλες τις πλευρές τους (σοκορα – μικρές και παράλληλα με τα νερά – μεγάλες).
Το τρίψιμο του παρκέ θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η επιφάνεια του να μην παρουσιάζει ανοχές επιπεδοτητας μεγαλύτερες από εκείνες οι οποίες παρατίθενται στον πίνακα που ακόλουθη :
Σε εφαρμογή πήχη 0,1 μ. μεγίστη επιτρεπόμενη ανοχή 1 χιλ.
Σε εφαρμογή πήχη 1 μ. μεγίστη επιτρεπόμενη ανοχή 1 χιλ.
Σε εφαρμογή πήχη 4 μ. μεγίστη επιτρεπόμενη ανοχή 3 χιλ.
Σε εφαρμογή πήχη 10 μ. μεγίστη επιτρεπόμενη ανοχή 4 χιλ.
Σε εφαρμογή πήχη 15 μ. μεγίστη επιτρεπόμενη ανοχή 5 χιλ.
Ο πίνακας αυτός μπορεί να συμπληρώνεται και με ενδιάμεσες τιμές που παρεμβάλλονται γραμμικά με αντίστοιχη στρογγυλεύσει των επιτρεπομένων ανοχών σε χιλ.
Κατά την διάρκεια της εργασίας του τριψίματος  η προστασία της επιφάνειας του ξύλινου δαπέδου με το αστάρι (primer) της προηγούμενης παραγράφου καταστρέφεται και απαιτητε εκ νέου η εφαρμογή της
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του τριψίματος και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 24ωρου , ώστε να μην επηρεαστεί το ξύλινο δάπεδο από την υγρασία του περιβάλλοντος, θα προστατεύει εκ νέου με αστάρι βερνικιού πολυουρεθανικης βάσης ενός συστατικού μετά την ωρίμανση του οποίου θα εφαρμοστεί η πρώτη στρώση βερνικιού.
Η γραμμογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των οποίων άγων – χώρων προβλέπονται από την μελέτη , θα γίνει συμφώνα με τα πρότυπα σχεδία της Γ.Γ. Α. και τους κανονισμούς των αντιστοίχων διεθνών ομοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωματισμούς της γραμμογράφησης των πιο πάνω αγωνιστικών χώρων, θα τηρηθούν εκείνοι που καθορίζει ο Γερμανικός κανονισμός DIN 18032 και είναι :
Για το BASKETBALL : Μαύρο
Για το VOLLEY  BALL : Μπλε   
Η άλλοι αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Ελληνικές Ομοσπονδίες .
Το υλικό των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν άριστη πρόσφυση ,να είναι συμβατά με το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί και θα εφαρμοστεί σε δυο στρώσεις και με αποχρώσεις που θα παραμείνουν ανεξίτηλες
Η δεύτερη στρώση βερνικιού του δαπέδου (που θα είναι η τελική) θα καλύψει τη γραμμογράφηση για λογούς προστασίας και θα αποτελέσει την τελική επιφάνεια χρήσης του ξύλινου δαπέδου. Γενικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ,πριν πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε στρώση βερνικιού η προηγούμενη στρώση βερνικιού θα πρέπει να τρίβεται ελαφρά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα διόρθωσης ,μικροατελειων αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση της επόμενης στρώσης.
 3.2.2.     Αποδεκτά ΒΕΡΝΙΚΙΑ και ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί για το βερνίκωμα των μόνιμων ξύλινων αθλητικών δαπεδων,συμπεριλαμβανομενων του ασταριού και των χρωμάτων της γραμμογράφησης θα είναι πολυουρεθανικης βάσης ενός συστατικού τύπου Export – Extraτης BERGER – SEIDLEη EUKULAη παρόμοιου ,με ιδιαίτερη αντοχή και διάρκεια σε χρήση ,αντιανακλαστικο (δηλ. ματ η σατινέ) και αντιολησθηρο, η οποιοδήποτε άλλο που αποδεδειγμένα εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Γερμανικού κανονισμού  DIN 18032/2 σε ότι αφορά την συμπεριφορά σε ολισθηση,ανακλαστικοτητα φωτός κλπ .
3.2.2. Όπου το ξύλο γειτνιάζει με υφιστάμενα ανοίγματα (κουφώματα) του κλειστού γυμναστηρίου όπου εκ των πραγμάτων προκύπτει υψομετρική διάφορα μεταξύ επιφάνειας χρήσης του ξύλινου δαπέδου και άλλων διαμορφωμένων επιφανειών (π.χ. δαπέδου αποδυτήριων, αποθηκών , διαδρομών κυκλοφορίας κλπ ) θα κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο – ράμπα η επιφάνεια του οποίου θα αποτελείται από παρκέτα ιδία ακριβώς σε όλα, και προστατευμένα με βερνίκι όπως εκείνα του ξύλινου δαπέδου.
4.      ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Το κενό που δημιουργείτε  λόγο της διαδοκηδωσης του ξύλινου δαπεδου,μεταξυ της επιφάνειας εδρασης του (πλακά σκυροδέματος) και των παρκέτων περιμετρικά του ξύλινου δαπέδου θα παραμείνει ανοικτο,για τον εξαερισμό του και θα προστατεύει από συσσώρευση απορριμμάτων αντικειμένων κλπ με διάτρητη διατομή –περιθώριο εξαερισμού και προστασίας σχήματος ανισοσκελούς γωνίας 70/100 χιλ.απο γαλβανισμένη διάτρητη στραντζαριστη λαμαρίνα του εμπορίου πάχους 1,2 χιλ.Η παραπάνω διάτρητη διατομή θα κόβεται κυκλικά στα σημεία εκείνα που απαιτητε προκειμένου να πέρανε μέσα από τα ανοίγματα αυτά τα στοιχειά των βάσεων τοποθέτησης του διαχωριστικού κιγκλιδώματος αθλούμενων –  κοινού,(όπου αυτό προβλέπεται να τοποθετηθεί)Θα στρώνεται με δυο τουλάχιστον βίδες για κάθε δίμετρο τμήμα της μέσω πλαστικών βυσμάτων τύπου UPAT,HILTI κλπ στο υφιστάμενο από σκυρόδεμα δάπεδο του κλειστού γυμναστηριου.Επιδη το παραπάνω από σκυρόδεμα υφιστάμενο δάπεδο ενδέχεται να παρουσιάζει ανωμαλίες θα χρησιμοποιηθούν σαν ρυθμιστές ύψους σωληνάκια κατάλληλου μήκους από σκληρό πλαστικό PVC μέσα από τα  οποία θα περνούν οι βίδες στερέωσης.